πώς να βρείτε τον όγκο ενός ακανόνιστου αντικειμένου χωρίς τη χρήση νερού

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου αντικειμένου;

Εάν ένα αντικείμενο έχει ακανόνιστο σχήμα, ο όγκος του μπορεί να μετρηθεί βυθίζοντας το σε κύλινδρο μέτρησης μερικώς γεμάτο με νερό. Η αύξηση της στάθμης του νερού υποδηλώνει την ποσότητα του νερού που έχει εκτοπιστεί και επομένως τον όγκο του βυθισμένου αντικειμένου.

Πώς μετράτε τον όγκο των ακανόνιστων αντικειμένων που δεν μπορούν να επιπλέουν στο νερό;

Το σημαντικό είναι πρώτα να μετρήσετε το ΣΤΑΘΜΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ με το βαρύ αντικείμενο βυθισμένο σε αυτό και, στη συνέχεια, μετρήστε τη στάθμη του νερού με το βαρύ αντικείμενο να κρατά το επιπλέον αντικείμενο κάτω από το νερό. Βρείτε τη διαφορά μεταξύ των δύο επιπέδων και αυτή είναι η ένταση.

Πώς μετράτε τον όγκο των αντικειμένων ακανόνιστου σχήματος;

Εάν το αντικείμενο έχει ακανόνιστο σχήμα, ο όγκος μπορεί να μετρηθεί χρησιμοποιώντας ένα δοχείο μετατόπισης . Το δοχείο μετατόπισης γεμίζεται με νερό πάνω από ένα στενό στόμιο και αφήνεται να στραγγίσει μέχρι το νερό να φτάσει στο ίδιο επίπεδο με το στόμιο. Καθώς το ακανόνιστο αντικείμενο χαμηλώνεται στο δοχείο μετατόπισης, η στάθμη του νερού ανεβαίνει.

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου κυλίνδρου;

Πώς θα μετρήσετε τον όγκο ενός αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος, όπως μια πέτρα, χωρίς να διακυβεύεται η ακρίβεια και η ακρίβεια;

Απάντηση 1: Ένας τρόπος για να μετρήσετε τον όγκο οποιουδήποτε ακανόνιστου αντικειμένου (στην περίπτωσή σας, μιας πέτρας) είναι να το βυθίσετε εντελώς κάτω από το νερό και να μετρήσετε την αλλαγή στο ύψος της στάθμης του νερού. Αυτή η αλλαγή στη στάθμη του νερού (ας πούμε ότι πηγαίνει από 50 mL σε 65 mL) δείχνει ότι η πέτρα έχει όγκο 15 mL.

Πώς μετράτε τον όγκο του ακανόνιστου αντικειμένου με βαθμονομημένο κύλινδρο εάν το αντικείμενο επιπλέει στο νερό εξηγήστε τις διαδικασίες;

Πώς μπορεί να υπολογιστεί η πυκνότητα αντικειμένων με ακανόνιστο σχήμα;

Η πυκνότητα ενός πράγματος είναι απλώς η μάζα διαιρούμενη με τον όγκο: D = m/V. Όπως περιγράφηκε στην προηγούμενη ερώτηση, η πυκνότητα δίνεται από το D = M/V. Η πυκνότητα σημαίνει απλώς πόση μάζα ανά όγκο.

Πώς θα μετρήσετε τον όγκο των ακανόνιστων αντικειμένων για την Κλάση 6;

Εξηγώ
  1. Ρίξτε το νερό στον βαθμονομημένο κύλινδρο.
  2. Καταγράψτε τον όγκο του νερού.
  3. Βάλτε το αντικείμενο στο νερό.
  4. Εγγραφή του νέου τόμου.
  5. Βρείτε τη διαφορά στην αρχική στάθμη του νερού σε σύγκριση με τη νέα στάθμη νερού.
  6. Η διαφορά είναι ο όγκος του αντικειμένου.
Δείτε επίσης γιατί το 1863 ήταν το έτος της απόφασης

Ποιο από τα παρακάτω θα σας επέτρεπε να βρείτε τον όγκο ενός στερεού αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος;

Μπορείτε να βρείτε τον όγκο ενός στερεού αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος από βυθίζοντάς το πλήρως στο νερό και υπολογίζοντας τον όγκο του νερού που εκτοπίζει το αντικείμενο.

Ποιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του όγκου ενός ακανόνιστου στερεού;

Μετατόπιση είναι συνήθως η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου ενός αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα. Το αντικείμενο απλώς βυθίζεται σε ένα υγρό και μετράται ο όγκος του υγρού που μετατοπίζεται.

Πώς προσδιορίζετε τον όγκο ενός αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα για παράδειγμα μια πέτρα;

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου ορθογώνιου πρίσματος;

Για να βρείτε τον όγκο ενός ορθογώνιου πρίσματος, πολλαπλασιάστε τις 3 διαστάσεις του: μήκος x πλάτος x ύψος. Ο όγκος εκφράζεται σε κυβικές μονάδες.

Γιατί ο όγκος ενός ακανόνιστου αντικειμένου μετριέται με τη χρήση κυλίνδρου μέτρησης;

Εξήγηση: Μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο των ακανόνιστων σωμάτων χρησιμοποιώντας κύλινδρο μέτρησης. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι ο όγκος ενός ακανόνιστου στερεού είναι ίσος με τον όγκο του νερού που μετατοπίζεται από αυτό όταν βυθίζεται σε νερό. Όταν βυθίζουμε ένα ακανόνιστο σώμα στο νερό, αυτό εκτοπίζει κάποια ποσότητα νερού.

Πώς θα μπορούσατε να μετρήσετε τον όγκο αντικειμένων ακανόνιστου μικροσκοπικού σχήματος όπως μικρά βότσαλα ή γεμίσματα σιδήρου σε σκόνη;

Εξήγηση: Γεμίστε έναν κύλινδρο μέτρησης σε έναν γνωστό όγκο νερού, ας πούμε V0 . Τοποθετήστε το στερεό αντικείμενο άγνωστου όγκου Vs στο νερό και βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως βυθισμένο. Διαβάστε τον νέο τόμο V1.

Πώς μπορεί να μετρηθεί ο όγκος ενός ακανόνιστου άγνωστου αντικειμένου quizlet;

ΕΝΑΣ ΒΑΘΜΙΣΜΕΝΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ΟΓΚΟΥ αντικειμένων ακανόνιστου σχήματος. Ένα επίπεδο νερού τοποθετείται στον βαθμονομημένο κύλινδρο και σημειώνεται (πρώην 20 mL). Το αντικείμενο ακανόνιστου σχήματος τοποθετείται στον βαθμονομημένο κύλινδρο, μετατοπίζοντας το νερό σε νέο επίπεδο. … Αυτός είναι ο ΟΓΚΟΣ του αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος.

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος χρησιμοποιώντας έναν βαθμονομημένο κύλινδρο;

Τοποθετήστε το αντικείμενο στον βαθμονομημένο κύλινδρο, και καταγράψτε τον όγκο νερού που προκύπτει ως "b".Αφαιρέστε τον όγκο του νερού μόνο από τον όγκο του νερού συν το αντικείμενο. Για παράδειγμα, εάν το «b» ήταν 50 χιλιοστόλιτρα και το «α» ήταν 25 χιλιοστόλιτρα, ο όγκος του ακανόνιστου σχήματος αντικειμένου θα ήταν 25 χιλιοστόλιτρα.

Τι τύπο χρησιμοποιούμε για να βρούμε τον όγκο των κανονικών αντικειμένων;

Ενώ ο βασικός τύπος για την περιοχή ενός ορθογώνιου σχήματος είναι μήκος × πλάτος, ο βασικός τύπος για τον όγκο είναι μήκος × πλάτος × ύψος.

Δείτε επίσης γιατί ο Μαρξ θέλει να καταργήσει την ιδιωτική ιδιοκτησία

Ποιο όργανο χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου ενός ακανόνιστου αντικειμένου;

Μεζούρα, ζυγαριά, δαγκάνες βερνιέρου χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του όγκου ενός αντικειμένου. Εάν το αντικείμενο είναι ακανόνιστο, χρησιμοποιείται το δοχείο μέτρησης και ο όγκος μετράται με τη μέθοδο μετατόπισης. Εάν το αντικείμενο είναι κανονικό, οι διαστάσεις του μετρώνται είτε με ζυγαριά είτε με δαγκάνες βερνιέρου και υπολογίζεται ο όγκος.

Πώς ονομάζεται αυτή η μέθοδος υπολογισμού της πυκνότητας των ακανόνιστων αντικειμένων;

Μπορούμε να προσδιορίσουμε τον όγκο των ακανόνιστων αντικειμένων χρησιμοποιώντας μετατόπιση νερού. Ο όγκος του αντικειμένου είναι ίσος με τον όγκο του νερού που εκτοπίζει. Ο όγκος υγρού μπορεί να μεταφραστεί σε στερεό όγκο με τη σχέση 1 χιλιοστόλιτρο = 1 κυβικό εκατοστό ή 1 mL = 1 cm3.

Πώς βρίσκετε την πυκνότητα ενός ακανόνιστου αντικειμένου που επιπλέει;

Διαιρέστε το βάρος (M) του αντικειμένου σε γραμμάρια με τον όγκο του (V) σε τετραγωνικά εκατοστά. Το αποτέλεσμα θα είναι η πυκνότητά του (p) εκφρασμένη σε γραμμάρια ανά τετραγωνικό εκατοστό. Τα αντικείμενα που επιπλέουν έχουν όλα πυκνότητες μικρότερες από ένα γραμμάριο ανά τετραγωνικό εκατοστό, την πυκνότητα του νερού στο οποίο επιπλέουν.

Πώς θα μετρήσετε τον όγκο των ακανόνιστων αντικειμένων 6η Επιστήμη;

Πώς μετριέται ο όγκος ενός ακανόνιστου αντικειμένου Κλάση 7;

Μπορούμε να μετρήσουμε τον όγκο των ακανόνιστων σωμάτων κατά χρησιμοποιώντας κύλινδρο μέτρησης. Αυτή η μέθοδος βασίζεται στο γεγονός ότι ο όγκος ενός ακανόνιστου στερεού είναι ίσος με τον όγκο του νερού που εκτοπίζεται από αυτό όταν βυθίζεται σε νερό. Όταν βυθίζουμε ένα ακανόνιστο σώμα στο νερό, αυτό εκτοπίζει κάποια ποσότητα νερού.

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός αντικειμένου;

Για να βρείτε τον όγκο ενός ορθογώνιου αντικειμένου, μετρήστε το μήκος, το πλάτος και το ύψος. Πολλαπλασιάστε το μήκος επί το πλάτος και πολλαπλασιάστε το αποτέλεσμα με το ύψος. Το αποτέλεσμα είναι ο όγκος. Δώστε το αποτέλεσμα σε κυβικές μονάδες, όπως κυβικά εκατοστά.

Πώς ξέρουμε ποιος είναι ο όγκος ενός αντικειμένου απλώς βυθίζοντάς το στο νερό;

Αφαιρέστε την αρχική στάθμη νερού από την τελική στάθμη νερού για να βρείτε τον όγκο της ράβδου. Όγκος δείγματος = τελική στάθμη νερού − αρχική στάθμη νερού.

Πώς παίρνετε τον όγκο ενός ακανόνιστου στερεού όπως το βιβλίο;

Εάν ένα συμπαγές αντικείμενο έχει ακανόνιστο σχήμα, μια πέτρα, για παράδειγμα, ο όγκος του μπορεί να μετρηθεί με δύο τρόπους. Ενας γίνεται με τη χρήση κυλίνδρου μέτρησης, και το άλλο είναι χρησιμοποιώντας ένα βάζο υπερχείλισης.

Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για την εύρεση του όγκου ακανόνιστων στερεών, όπως μαρμάρινα μπουλόνια και λαβές νυστέρι;

εδώ είναι η απάντησή σου, Μετατόπιση είναι συνήθως η μέθοδος που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση του όγκου ενός αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα.

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός διαφορετικού σχήματος;

Ο όγκος ενός αντικειμένου είναι η ποσότητα του χώρου που καταλαμβάνει το αντικείμενο ή το σχήμα, το οποίο βρίσκεται σε τρισδιάστατο χώρο.

Τύποι όγκου διαφόρων γεωμετρικών σχημάτων.

ΣχήματαΦόρμουλα όγκουΜεταβλητές
Ορθογώνιο Στερεό ή ΚυβοειδέςV = l × w × hl = Μήκος w = Πλάτος h = Ύψος
Δείτε επίσης τι σημαίνει έκρηξη

Πώς θα βρίσκατε τον όγκο ενός αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος χρησιμοποιώντας όγκο με μετατόπιση;

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου πρίσματος;

Πώς βρίσκετε τον συνδυασμένο όγκο δύο ορθογώνιων πρισμάτων;

Εφαρμόστε το ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ τυποι ? = ? ? ? και ? = ? ? να βρουν όγκους ορθογώνιων πρισμάτων με κλασματικά μήκη ακμών στο πλαίσιο επίλυσης πραγματικών και μαθηματικών προβλημάτων.

Πώς μπορούμε να μετρήσουμε το εμβαδόν ενός ακανόνιστου αντικειμένου;

Το εμβαδόν ενός ακανόνιστου αντικειμένου μπορεί να ληφθεί από σχεδιάζοντας ένα περίγραμμα του σχήματος του αντικειμένου σε ένα χαρτί πλάτους 1 τετραγωνικού εκατοστού με σημειωμένο τετράγωνο. Μετράται ο αριθμός των πλήρων τετραγώνων. Τα επόμενα τετράγωνα περισσότερα από τα μισά υπολογίζονται επίσης ως πλήρες τετράγωνο. Έχουν μείνει λιγότερα από τα μισά τετράγωνα και δεν υπολογίζονται.

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου πενταγωνικού πρίσματος;

Πώς βρίσκετε τον όγκο ενός ακανόνιστου πενταγωνικού πρίσματος; Για να βρείτε τον όγκο ενός ακανόνιστου πρίσματος, απλώς βάλτε τις τιμές του εμβαδού βάσης και του ύψους στον όγκο του τύπου πρίσματος, δηλαδή V = εμβαδόν βάσης × ύψος.

Πώς θα βρίσκατε τον όγκο ενός μικρού αντικειμένου ακανόνιστου σχήματος με βάση το εργαστήριο μετρήσεων;

Για στερεά που έχουν ακανόνιστο σχήμα, η μέθοδος μετατόπισης πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό του όγκου τους. Όταν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο μετατόπισης, πρέπει πρώτα να μετρήσετε τον όγκο εκκίνησης του υγρού. Στη συνέχεια, προσθέστε το αντικείμενο και καταγράψτε την αλλαγή στην ένταση. Αυτό δίνει τον όγκο του αντικειμένου με ακανόνιστο σχήμα.

Πώς μετράτε τα ακανόνιστα σχήματα;

Να υπολογίσετε το εμβαδόν των ακανόνιστων σχημάτων χωρίστε το σχήμα με καμπύλες σε δύο ή περισσότερα κανονικά σχήματα. Σε αυτή τη μέθοδο, διαιρέστε ένα ακανόνιστο σχήμα σε πολλαπλά τετράγωνα, τρίγωνα ή άλλα τετράπλευρα. Ανάλογα με το σχήμα ή τις καμπύλες, ένα μέρος του σχήματος μπορεί επίσης να είναι κύκλος, ημικύκλιο ή τεταρτημόριο.

Έτος 3 | Επιστήμη | Υπολογισμός του όγκου των ακανόνιστων στερεών

Μέτρηση Όγκου ΥΓΡΩΝ, ΤΑΚΤΙΚΩΝ & ΑΤΑΝΟΝΩΝ Αντικειμένων.

Πώς να μετρήσετε τον όγκο ενός ακανόνιστου στερεού

Μέτρηση κανονικών και ακανόνιστων στερεών


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found