πώς μοιάζουν τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες

Πώς είναι παρόμοια τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες;

Οι χλωροπλάστες, τα οργανίδια που είναι υπεύθυνα για τη φωτοσύνθεση, είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με τα μιτοχόνδρια. Τόσο οι χλωροπλάστες όσο και τα μιτοχόνδρια λειτουργούν σε παράγουν μεταβολική ενέργεια, που εξελίχθηκε από την ενδοσυμβίωση, περιέχουν τα δικά τους γενετικά συστήματα και αναπαράγονται με διαίρεση.

Τι κοινό έχουν οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια;

Οι χλωροπλάστες (μέλη της οικογένειας των πλαστιδίων) και τα μιτοχόνδρια είναι κεντρικά στους ενεργειακούς κύκλους των οικοσυστημάτων και της βιόσφαιρας. Περιέχουν και τα δύο DNA, οργανωμένα σε νουκλεοειδή, που κωδικοποιούν κρίσιμα γονίδια για την παραγωγή φωτοσυνθετικής και αναπνευστικής ενέργειας.

Ποιες είναι οι τρεις ομοιότητες μεταξύ των χλωροπλαστών και των μιτοχονδρίων;

Ομοιότητες μεταξύ μιτοχονδρίων και χλωροπλάστη:
  • Τα μιτοχόνδρια και ο χλωροπλάστης οριοθετούνται και οι δύο από διπλή μεμβράνη.
  • Τόσο τα μιτοχόνδρια όσο και οι χλωροπλάστες είναι ημιαυτόνομα οργανίδια.
  • Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν και τα δύο το δικό τους γονιδίωμα (DNA), δηλαδή γενετικό υλικό.

Πώς μοιάζουν τα μιτοχόνδρια με τα κουίζ χλωροπλάστες;

Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες μοιάζουν μεταξύ τους ως προς: α) και τα δύο μετατρέπουν την ενέργεια του σακχάρου σε ATP για χρήση από το κύτταρο.

Ποια είναι τα δύο κοινά χαρακτηριστικά των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών;

Έχουν και οι δύο πολλαπλές μεμβράνες που χωρίζουν το εσωτερικό τους σε διαμερίσματα. Και στα δύο οργανίδια, οι εσωτερικές μεμβράνες – cristae, ή πτυχώσεις της εσωτερικής μεμβράνης,… Και τα δύο οργανίδια εμπλέκονται στον μετασχηματισμό ενέργειας, τα μιτοχόνδρια στην κυτταρική αναπνοή και οι χλωροπλάστες στη φωτοσύνθεση.

Πώς συνεργάζονται χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια;

-Οι χλωροπλάστες μετατρέπουν το ηλιακό φως (που απορροφάται από τη χλωροφύλλη) σε τροφή και στη συνέχεια τα μιτοχόνδρια δημιουργούν/παράγουν ενέργεια από τα τρόφιμα με τη μορφή ATP.

Γιατί τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι παρόμοια με ένα βακτηριακό κύτταρο;

Οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια έχουν τα δικά τους ριβοσώματα που είναι παρόμοια με αυτά των βακτηρίων και σε αντίθεση με αυτά του υπόλοιπου κυττάρου. Για το λόγο αυτό, είναι ευαίσθητα στα αντιβιοτικά που σκοτώνουν τα βακτήρια δεσμεύοντας και απενεργοποιώντας τα βακτηριακά ριβοσώματα.

Ποια είναι η ομοιότητα και η ανομοιότητα μεταξύ μιτοχονδρίων και χλωροπλάστη;

Τόσο ο χλωροπλάστης όσο και το μιτοχόνδριο είναι οργανίδια που βρίσκονται στα κύτταρα των φυτών, αλλά μόνο τα μιτοχόνδρια βρίσκονται στα ζωικά κύτταρα. Η λειτουργία των χλωροπλαστών και των μιτοχονδρίων είναι να παράγουν ενέργεια για τα κύτταρα στα οποία ζουν. Η δομή και των δύο τύπων οργανιδίων περιλαμβάνει μια εσωτερική και μια εξωτερική μεμβράνη.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της βιολογίας του κουίζλ των μιτοχονδρίων και των χλωροπλαστών;

Στα μιτοχόνδρια, Το ATP παράγεται ως αποτέλεσμα της οξείδωσης και των τροφίμων, και χρησιμοποιείται ως πηγή ενέργειας για μεταβολικές διεργασίες. Στους χλωροπλάστες, το ATP παράγεται ως αποτέλεσμα της συλλογής ενέργειας από το φως. Στους χλωροπλάστες, το ATP χρησιμοποιείται για τη στερέωση του CO2 σε σάκχαρα.

Όταν συγκρίνουμε οργανίδια Τι διαφορετικό έχουν τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες που τα κάνουν μοναδικά από τα άλλα οργανίδια του ευκαρυωτικού κυττάρου;

Η κύρια διαφορά μεταξύ χλωροπλαστών και μιτοχονδρίων, όσον αφορά τόσο τη δομή όσο και τη λειτουργία, είναι η θυλακοειδής μεμβράνη. Αυτή η μεμβράνη είναι κεντρικής σημασίας στους χλωροπλάστες, όπου αναπληρώνει το ρόλο της εσωτερικής μιτοχονδριακής μεμβράνης στη μεταφορά ηλεκτρονίων και στη χημειοσμωτική παραγωγή ΑΤΡ (Εικόνα 10.14).

Έχουν τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες το δικό τους DNA;

Οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια είναι υποκυτταρικά βιοενεργειακά οργανίδια με τα δικά τους γονιδιώματα και γενετικά συστήματα. Η αντιγραφή και η μετάδοση του DNA στα θυγατρικά οργανίδια παράγει κυτταροπλασματική κληρονομικότητα χαρακτήρων που σχετίζονται με πρωτογενή γεγονότα στη φωτοσύνθεση και την αναπνοή.

Δείτε επίσης ποια μέταλλα είναι μαγνητικά

Γιατί τα μιτοχόνδρια είναι παρόμοια με τα βακτήρια;

Οι πιο σημαντικές είναι οι πολλές εντυπωσιακές ομοιότητες μεταξύ των προκαρυωτών (όπως τα βακτήρια) και των μιτοχονδρίων: Μεμβράνες — Τα μιτοχόνδρια έχουν τις δικές τους κυτταρικές μεμβράνες, όπως ακριβώς κάνει ένα προκαρυωτικό κύτταρο. DNA — Κάθε μιτοχόνδριο έχει το δικό του κυκλικό γονιδίωμα DNA, όπως το γονιδίωμα ενός βακτηρίου, αλλά πολύ μικρότερο.

Τι δεν είναι κοινό μεταξύ μιτοχονδρίων και χλωροπλάστη;

Τα μιτοχόνδρια βοηθούν στην παραγωγή ενέργειας στα ευκαρυωτικά κύτταρα. Ολοκληρωμένη λύση: Η παραπάνω επιλογή που δεν συνηθίζεται σε χλωροπλάστες και μιτοχόνδρια είναι αυτή και τα δύο υπάρχουν σε ζωικά κύτταρα.Όπως όλοι γνωρίζουν ότι ο χλωροπλάστης βοηθά στη φωτοσύνθεση και η φωτοσύνθεση γίνεται πάντα μόνο στα φυτικά κύτταρα.

Τι κοινό έχουν οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια;

Οι όροι σε αυτό το σύνολο (9) περιγράφουν δύο κοινά χαρακτηριστικά των χλωροπλαστών και των μιτοχονδρίων. … Και τα δύο οργανίδια εμπλέκονται στον ενεργειακό μετασχηματισμό, μιτοχόνδρια στην κυτταρική αναπνοή και χλωροπλάστες στη φωτοσύνθεση. Και οι δύο έχουν πολλαπλές μεμβράνες που χωρίζουν το εσωτερικό τους σε διαμερίσματα.

Πώς τα μιτοχόνδρια είναι παρόμοια με τους χλωροπλάστες και οι δύο έχουν πολλά στρώματα μεμβρανών;

Και τα δύο έχουν πολλά στρώματα μεμβρανών. Και τα δυο περιέχουν μόρια χλωροφύλλης. Και τα δύο βρίσκονται στα κύτταρα των καταναλωτών. Και τα δύο χρειάζονται για να αποθηκεύουν ενέργεια τα κύτταρα.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της πηγής ενέργειας των χλωροπλαστών και των μιτοχονδρίων;

Βασικά σημεία: Τα μιτοχόνδρια είναι οι «ηλεκτρικές μονάδες» του κυττάρου, διάσπαση μορίων καυσίμου και δέσμευση ενέργειας στην κυτταρική αναπνοή. Οι χλωροπλάστες βρίσκονται σε φυτά και φύκια. Είναι υπεύθυνοι για τη σύλληψη της φωτεινής ενέργειας για την παραγωγή σακχάρων στη φωτοσύνθεση.

Πώς διαφέρουν τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες από τα άλλα κυτταρικά οργανίδια;

Μιτοχόνδρια υπάρχουν στα κύτταρα όλων των τύπων αερόβιων οργανισμών όπως τα φυτά και τα ζώα, ενώ ο χλωροπλάστης υπάρχει σε πράσινα φυτά και ορισμένα φύκια, πρωτίστες όπως η Euglena. Η εσωτερική μεμβράνη των μιτοχονδρίων διπλώνεται σε κρυστάλλους ενώ αυτή ενός χλωροπλάστη ανεβαίνει σε πεπλατυσμένους σάκους που ονομάζονται θυλακοειδή.

Έχουν όλα τα μιτοχόνδρια το ίδιο DNA;

Το μιτοχονδριακό γονιδίωμα αποτελείται από 16.569 ζεύγη βάσεων DNA, ενώ το πυρηνικό γονιδίωμα αποτελείται από 3,3 δισεκατομμύρια ζεύγη βάσεων DNA. Το μιτοχονδριακό γονιδίωμα περιέχει 37 γονίδια που κωδικοποιούν 13 πρωτεΐνες, 22 tRNA και 2 rRNA. … Ένα μιτοχόνδριο περιέχει ντουζίνες αντιγράφων του μιτοχονδριακού γονιδιώματός του.

Γιατί οργανίδια όπως τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν το δικό τους DNA εγκεφαλικά;

Τα μιτοχόνδρια και τα πλαστίδια όπως ο χλωροπλάστης έχουν το δικό τους DNA και ριβοσώματα εξαιτίας του οποίου είναι σε θέση να συνθέσουν μερικές από τις πρωτεΐνες τους και να αναπαραχθούν ανεξάρτητα από τον πυρήνα.

Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες έχουν κυτταρικά τοιχώματα;

Όπως τα μιτοχόνδρια, Οι χλωροπλάστες περιβάλλονται από δύο μεμβράνες. Η εξωτερική μεμβράνη είναι διαπερατή από μικρά οργανικά μόρια, ενώ η εσωτερική μεμβράνη είναι λιγότερο διαπερατή και γεμάτη με πρωτεΐνες μεταφοράς.

Ποια είναι η ομοιότητα μεταξύ βακτηρίων και μιτοχονδρίων;

Τα βακτήρια και τα μιτοχόνδρια είναι επίσης παρόμοια υπό το πρίσμα των γενετικών στοιχείων—και τα δύο περιέχουν κυκλικό DNA και διαιρούνται μέσω σχάσης, η οποία παρουσιάζεται στην επόμενη ενότητα.

Πώς μοιάζουν τα βακτήρια και τα μιτοχόνδρια;

1. Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες είναι παρόμοια με τα βακτήρια σε μέγεθος και δομή. … Αν και οι περισσότερες από τις πρωτεΐνες στα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες παράγονται τώρα από τον ευκαρυωτικό ξενιστή, έχουν τα δικά τους ριβοσώματα και παράγουν κάποιες πρωτεΐνες. Τα ριβοσώματα τους μοιάζουν με αυτά των προκαρυωτών.

Τι είναι κοινό στους χλωροπλάστες και στα μιτοχόνδρια και στον πυρήνα;

«Τι είναι κοινό στα μιτοχόνδρια, τους χλωροπλάστες και τον πυρήνα;» Εχουν Ριβοσώματα 80S.

Πόσο σημαντικό είναι το κυτταρικό τοίχωμα και οι χλωροπλάστες για τα φυτά;

Το κυτταρικό τοίχωμα παρέχει στα φυτικά κύτταρα ακαμψία και δομική υποστήριξη και αλληλεπίδραση κυττάρου με κύτταρο. … Οι χλωροπλάστες βοηθούν στη διεξαγωγή της διαδικασίας της φωτοσύνθεσης για την παραγωγή τροφής για τα φυτά.

Ποια είναι άλλα δύο οργανίδια εκτός από τα μιτοχόνδρια που περιέχουν DNA και έχουν διπλή μεμβράνη;

Ονομάστε άλλα δύο οργανίδια εκτός από τα μιτοχόνδρια που περιέχουν DNA και έχουν διπλή μεμβράνη. Δύο άλλα οργανίδια που περιέχουν DNA και έχουν διπλή μεμβράνη είναι χλωροπλάστες και ο πυρήνας.

Γιατί οι χλωροπλάστες βρίσκονται κοντά στο κυτταρικό τοίχωμα;

Οι χλωροπλάστες βρίσκονται πιο κοντά στην επιφάνεια του φυτού θα προσφέρει τη μεγαλύτερη πιθανότητα απορρόφησης του ηλιακού φωτός.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Χρωμοπλάστη και του χλωροπλάστη;

Η κύρια διαφορά μεταξύ χλωροπλάστη και χρωμοπλάστου είναι αυτή Ο χλωροπλάστης είναι η πράσινη χρωστική ουσία στα φυτά, ενώ ο χρωμοπλάστης είναι μια πολύχρωμη χρωστική ουσία της οποίας το χρώμα μπορεί να είναι κίτρινο έως κόκκινο. … Οι χλωροπλάστες είναι υπεύθυνοι για τη φωτοσύνθεση ενώ οι χρωμοπλάστες συνθέτουν και αποθηκεύουν χρωστικές ουσίες.

Δείτε επίσης πόσο κρέας τρώει ένα λιοντάρι την ημέρα

Βρίσκεται DNA στους χλωροπλάστες;

Κάθε χλωροπλάστης περιέχει ένα μόνο μόριο DNA που υπάρχει σε πολλαπλά αντίγραφα. Ο αριθμός των αντιγράφων ποικίλλει μεταξύ των ειδών. Ωστόσο, οι χλωροπλάστες του μπιζελιού από τα ώριμα φύλλα περιέχουν συνήθως περίπου 14 αντίγραφα του γονιδιώματος. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα από 200 αντίγραφα του γονιδιώματος ανά χλωροπλάστη σε πολύ νεαρά φύλλα.

Γιατί υπάρχει DNA στους χλωροπλάστες;

Στα περισσότερα είδη φυτών, το γονιδίωμα του χλωροπλάστη κωδικοποιεί περίπου 120 γονίδια. Τα γονίδια πρωτίστως κωδικοποιούν τα βασικά στοιχεία του φωτοσυνθετικού μηχανισμού και τους παράγοντες που εμπλέκονται στην έκφραση και τη συναρμολόγησή τους. Σε όλα τα είδη φυτών της γης, το σύνολο των γονιδίων που κωδικοποιούνται από το γονιδίωμα του χλωροπλάστη είναι αρκετά διατηρημένο.

Το σπέρμα έχει μιτοχόνδρια;

ΤΟ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΩΝΕΙΟ ΠΕΡΙΕΧΕΙ περίπου 50-75 κομμάτια μιτοχονδρίων στο μεσαίο κομμάτι του. Η δομή και η λειτουργία των μιτοχονδρίων του σπέρματος είναι ουσιαστικά παρόμοια με τα μιτοχόνδρια στα σωματικά κύτταρα. Τα μιτοχόνδρια του σπέρματος παράγουν ενέργεια για την κίνηση του σπέρματος.

Τι είναι μοναδικό για τα μιτοχόνδρια και τους χλωροπλάστες;

Τα μιτοχόνδρια και οι χλωροπλάστες είναι οργανίδια που βρίσκονται σε ένα φυτικό κύτταρο.

Μιτοχόνδρια εναντίον Χλωροπλάστη.

ΜιτοχόνδριαΧλωροπλάστη
Η ενέργεια απελευθερώνεται με τη διάσπαση των οργανικών τροφίμων που παράγουν διοξείδιο του άνθρακα και νερόΑποθηκεύει ενέργεια και χρησιμοποιεί διοξείδιο του άνθρακα και νερό για την παραγωγή γλυκόζης

Πώς συνδέονται οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια στα φυτικά κύτταρα;

Οι χλωροπλάστες υπάρχουν στα φωτοσυνθετικά φυτά και είναι υπεύθυνος για την παρασκευή της τροφής του φυτού. … Από την άλλη πλευρά, τα μιτοχόνδρια γνωστά και ως ο ηλεκτρικός οίκος του κυττάρου, χρησιμοποιούν αυτό το οξυγόνο για να δημιουργήσουν ATP που χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς όπως η ενεργή μεταφορά, η απελευθέρωση ορυκτών και πολλά άλλα στα φυτά.

Πώς είναι παρόμοια τα οργανίδια σε ένα κύτταρο με τα όργανα του ανθρώπινου σώματος;

Όπως ακριβώς είναι τα όργανα χωριστά μέρη του σώματος που εκτελούν ορισμένες λειτουργίες στο ανθρώπινο σώμα, τα οργανίδια είναι μικροσκοπικές υπομονάδες που εκτελούν συγκεκριμένες λειτουργίες μέσα σε μεμονωμένα κύτταρα. Τα οργανίδια είναι εξειδικευμένες δομές που εκτελούν διάφορες εργασίες μέσα στα κύτταρα.

Πώς οι χλωροπλάστες και τα μιτοχόνδρια έχουν δύο μεμβράνες;

Η διπλή μεμβράνη που βρίσκεται στα μιτοχόνδρια και στους χλωροπλάστες φαίνεται να είναι ένα λείψανο της απορρόφησης των προκαρυωτικών βακτηρίων από τα ευκαρυωτικά κύτταρα-ξενιστές. Η εσωτερική μεμβράνη, η οποία τώρα περιέχει πολλές πτυχώσεις, προήλθε προφανώς από τη βακτηριακή μεμβράνη, ενώ η εξωτερική μεμβράνη προήλθε από το ίδιο το κύτταρο ξενιστή.

Μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες

Μιτοχόνδρια VS Χλωροπλάστη | Διαφορές και Ομοιότητες

Ενδοσυμβιωτική Θεωρία

Ενημερωμένα μιτοχόνδρια, χλωροπλάστες και βακτήρια (Leaving Cert Biology)